<

شب ادراری از آنچه که احتمالاً شما فکر می کنید ، جدی تر است

شب ادراری، که nocturnal enuresis نیز نامیده می شود، تخلیه غیرارادی مثانه هنگام خواب است. این وضعیت حدود ۱۵ تا ۲۰% کودکان ۵ ساله ۱، حدود ۱۰% کودکان ۷ ساله ۲ و ۸% کودکان ۹ ساله ۳ را درگیر می کند و می تواند تأثیر جدی روی رشد و نمو کودکان و رفتار آنان بگذارد و پیامدهایی مانند کاهش اعتماد بنفس، مشکلات اجتماعی، مشکلات تشخیصی و دیگر گرفتاریهای روانشناختی، برای کودکان و خانواده هایشان به همراه داشته باشد. شیوع شب ادراری با افزایش سن کاهش می یابد، بطوریکه حدود 0.۵ تا ۲% بزرگسا ن مبتلا به این مشکل هستند. ۴ پسرها بیش از دخترها دچار شب ادراری می شوند. برعکس آنچه که اغلب تصور میشود، شب ادراری خودبخود ازبین نمی رود.


مراجع
  1. Nørgaard JP et al. Experience and current status of research into the pathophysiology of nocturnal enuresis. Br J Urol 1997;79:825-835.
  2. Vande Walle J et al.Practical concensus guidelines for the management of enuresis. Eur J Pediatr 2012;171:971-983.Erratum in: Eur J Pediatr. 2012;171:1005: Eur J Pediatr. 2013;172:285.
  3. Butler RJ, Heron J. The prevalence of infrequent bedwetting and nocturnal enuresis in childhood. Scand J Urol Nephrol 2008;42:257-264.
  4. Yeung CK et al. Characteristics of primary nocturnal enuresis in adults: an epidemiological study. BJU Int 2004;93:341-345

به این پرسش ها پاسخ دهید

این پرسشنامه توسط انجمن بین المللی کنترل ادرار کودکان تهیه شده و یک روش خودارزیابی تائید شده است.

آیا فرزند شما پنج ساله یا بزرگتر است و هنگام خواب شبانه رختخواب خود را خیس می کند؟

الف.

خیر

فرزند شما شب ادراری ندارد - اگر فرزند شما در طول روز خود را خیس می کند، به آن بی اختیاری ادراری هنگام روز گفته می شود و باید درباره این وضعیت با پزشک خود تماس بگیرید.

ب.

بلی، ولی فقط گاهی (کمتر از یک بار در ماه).

فرزند شما شب ادراری دارد ولی فقط نوع خفیف - به احتمال زیاد این مشکل خودبخود از بین می رود و اگر تنها مشکل فرزند شما این است، لازم نیست که به پزشک مراجعه کنید یا درمانی را آغاز نمایید.

ج.

بلی، رختخواب برخی شبها خیس است (١ تا ۲ شب در هفته).

فرزند شما شب ادراری با شدت متوسط دارد. احتمال کمی وجود دارد (حدود 15 تا 20%) که تا سال آینده خودبخود بهبود یابد. توصیه می کنیم به پزشک خود مراجعه نمایید و در مورد درمان های ممکن اطلاعات بگیرید.

د.

بلی، تقریبا هر شب رختخواب خیس است.

فرزند شما شب ادراری شدید دارد. احتمال اینکه تا سال آینده بهبود یابد کم است. باید به پزشک خود مراجعه نموده و موضوع را مطرح کنید.


آیا فرزند شما علاوه بر شب ادراری، علائم زیر را نیز دارد؟

الف.

خروج غیرارادی وکنترل نشده ادرار درطول روز

باید به پزشک خود مراجعه نمایید تا پزشک بررسی نماید که علت شب ادراری مشکلات زمینه ای هست یا خیر.

ب.

ادرار کردن مکرر درطول روز

باید به پزشک خود مراجعه نمایید تا پزشک بررسی نماید که علت شب ادراری مشکلات زمینه ای هست یا خیر.

ج.

احساس نیاز فوری به ادرار کردن یا مشکل در نگه داشتن ادرار

باید به پزشک خود مراجعه نمایید تا پزشک بررسی نماید که علت شب ادراری مشکلات زمینه ای هست یا خیر.

د.

نیاز به فشار آوردن برای دفع ادرار

باید به پزشک خود مراجعه نمایید تا پزشک بررسی نماید که علت شب ادراری مشکلات زمینه ای هست یا خیر.

ه.

درد در زمان ادرار کردن

باید به پزشک خود مراجعه نمایید تا پزشک بررسی نماید که علت شب ادراری مشکلات زمینه ای هست یا خیر.

و.

جریان ادراری منقطع و یا تکرر ادرار

باید به پزشک خود مراجعه نمایید تا پزشک بررسی نماید که علت شب ادراری مشکلات زمینه ای هست یا خیر.

ز.

سابقه عفونت ادراری؟

باید به پزشک خود مراجعه نمایید تا پزشک بررسی نماید که علت شب ادراری مشکلات زمینه ای هست یا خیر.

ح.

سابقه بیماری یا مشکلات ساختاری در دستگاه ادراری یا پشت بدن ؟

باید به پزشک خود مراجعه نمایید تا پزشک بررسی نماید که علت شب ادراری مشکلات زمینه ای هست یا خیر.

ط.

علائم یبوست؟

باید به پزشک خود مراجعه نمایید تا پزشک بررسی نماید که علت شب ادراری مشکلات زمینه ای هست یا خیر.

ی.

مشکلات رفتاری مانند ADHD؟

باید به پزشک خود مراجعه نمایید تا پزشک بررسی نماید که علت شب ادراری مشکلات زمینه ای هست یا خیر.

اگر پاسخ به هریک از علائم فوق مثبت است، باید به پزشک خود مراجعه نمایید تا پزشک بررسی نماید که علت شب ادراری مشکلات زمینه ای هست یا خیر.

 

Adapted from Vande Walle J, Rittig S, Bauer S et al. Practical consensus guidelines for the management of enuresis. Eur J Pediatr 2012;171:971-983. Erratum in: Eur J Pediatr. 2012;171:1005: Eur J Pediatr. 2013;172:285.

مراجع

1. Djurhuus JC, Ritting S. Nocturnal enuresis. Curr Opin Urol 2002;12:317-320Void

ابزار ثبت ادرار

این دفتر ثبت روزانه را دانلود کنید تا به شما کمک کند همه موارد دفع ادرار و مدفوع را در خلال شبانه روز ثبت کنید. این کار به پزشک شما در تشخیص اینکه آیا مشکل زمینه ای در مثانه فرزند شما وجود دارد یا نه کمک می کند.

دانلود

Mood

ابزار ثبت احساس

شما می توانید این فایل PDF را دانلود و چاپ کنید و یا آنرا پر کرده و درکامپیوتر خود ذخیره نمایید. این ابزار به فرزند شما کمک می کند که وضعیت احساسات خود را ثبت کند

دانلود

Help

ابزار ثبت درمان کمکی

شما می توانید این فایل PDF را دانلود کرده و چاپ کنید و یا آنرا پر کرده و در کامپیوتر خود ذخیره نمایید. همراه داشتن این فرم هنگام ملاقات پزشک مفید است و میتواند به او نشان دهد که تا بحال برای کنترل شب ادراری از روش خاصی کمک گرفته اید یا خیر.

دانلود